به گزارش اکونا پرس،

 ضرورت وضع قوانین بازدارنده و بکارگیرى ابزار هاى تشویقى از سوی دولت برای کاهش مصرف پلاستیک 

امروزه موضوع پلاستیک و پسماند پلاستیکی در اولویت موضوعات محیط زیستی تمامی کشورها قرار دارد و بیش از 50 کشور دنیا از برنامه های فعال در این زمینه برخوردار هستند. 

برای فرهنگ سازی اگر همراهی شهروندان را نداشته باشیم و عزم جدی در این زمینه وجود نداشته باشد به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. 

نهادینه ساختن فرهنگ محیط زیستی در بین شهروندان نیازمند آموزش های مستمر است. 

در طرح های فرهنگ سازی، هدف اصلی تغییر رفتار شهروندان است اما مهمتر از آن تثبیت رفتار در آن هاست 

گفتنی است طرح نانوایی دوستدار محیط زیست به صورت پایلوت در منطقه 13 شهرداری تهران آغاز شده است که 12 نانوایی تحت پوشش این طرح قرار دارد. 

همچنین ملحق شدن مابقی نانوایی ها و میادین میوه و تره بار منطقه به این اقدام محیط زیستی، فاز های بعدی این طرح هستند. 

لازم به ذکر است در ادامه، از تعدادی از نانوایی های دوستدار محیط زیست منطقه 13 بازدید بعمل آمد.