به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس ایمان ابراهیمی طی این بازدید میدانی که با هدف ارزیابی کیفی فرآیند تولید آسفالت و کنترل مصالح مصرفی در مبداء صورت پذیرفت، علاوه بر بخش های مختلف این واحدهای تولیدی از آزمایشگاه مقیم و محل دپوی مصالح سنگی دیدن کرد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات اثرگذار کارکنان واحدهای نظارت و آزمایشگاه مقیم کارخانجات آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، لزوم پیگیری جدی رویکردهای تعیین شده در جهت بهره گیری بیشتر از فناوری های نوین تولید آسفالت را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: ماموریت کنترل کیفی نهاده های تولید آسفالت در مبداء به ویژه مصالح سنگی مورد استفاده در تولید این محصول بر اساس تدابیر معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سپرده شده است و بدون شک اجرای صحیح این ماموریت می تواند میزان دوام و ماندگاری روسازی های آسفالتی در شهر تهران را از آنچه هست بیشتر کند.