به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه، زهرا مبینی،معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه دو  با اعلام این خبر تصریح کرد:  با توجه به اهتمام مدیریت شهری بر اجرای  پروژه‌های کوچک مقیاس ، پس از مطالعات کارشناسی و نیاز سنجی های محله‌ای منطبق با  مطالبات مردمی تدوین و پیش بینی  شده است.

 وی  اجرای پروژه‌های کوچک‌مقیاس محلی را اقدامی ارزشمند در توسعه محلات برشمرد و گفت: این پروژه ها اگر چه به  لحاظ مقیاس و مساحت کوچک و کم‌هزینه‌تر از پروژه‌های کلان هستند، اما به‌مراتب تأثیرات مثبت و اثرگذاری بیشتری در افزایش رفاه و آسایش مردم خواهند داشت.

وی با بیان اینکه رویکرد مدیریت شهری در  اجرای این پروژه‌ها، رفع نیاز‌های واقعی و ضروری شهروندان است، افزود: برهمین اساس در جلسات توجیهی با دبیران شورایاری،چارچوب و شاخص های مورد توجه در پروژه ها تشریح شد و برهمین اساس تلاش شد تا با هم اندیشی با دبیران شورایاران خدمات شهرداری در جهت رفع نیازهای محلی و ایجاد آرامش و توسعه محلات سوق داده شود.

وی افزود:بدون تردید سازوکار و روش اجرای پروژه‌های کوچک‌مقیاس محلی در محلات  که با بهره‌گیری از دیدگاه و نظر خود مردم صورت می‌گیرد، می‌تواند زمینه مشارکت شهروندان و در نهایت رضایتمندی آنها را فراهم کند