به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۹، در بیست و نهمین بازدید میدانی انجام شده در محلات، سید مصطفی موسوی شهردار منطقه در پیمایشی که از محله مهرآباد جنوبی واقع در ناحیه ۲ داشت؛ مباحث مرتبط با نگهداشت شهر با استفاده از ویلچر رصد و دستورات لازم را به منظور رفع کم و کاستی ها مورد تاکید قرار داد. 

لازم به ذکر است در بیست و نهمین پیمایش روزانه از محلات که در محله مهرآباد جنوبی از خیابان عابدینی در محور خیابان دانشگاه هوایی شمالی شروع و به خیابان سلطانی واقع در محور خیابان شمشیری ختم شد؛ طی مسافتی ۳/۵ کیلومتری معادل حدود ۱۲۰۰۰ قدم با استفاده از ویلچر، ۱۲ مورد از مباحث عمرانی و خدمات شهری برای ساماندهی معابر احصا شد.