به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه9، به منظور رصد مباحث مربوط به نگهداشت شهر و ارائه طریق برای رفع کم و کاستی های خدمات شهری، عمرانی، ترافیکی و شهرسازی، سید مصطفی موسوی شهردار منطقه9 به همراه مدیران شهری به صورت مستمر و منظم بازدیدهای میدانی را در محلات انجام می دهد.

سی و یکمین پیمایش میدانی در محلات منطقه9 با مسافتی معادل 21000هزار قدم با حدود6/5 کیلومتر در محله دستغیب در حالی انجام شد که از نقطه شروع در تقاطع دستغیب - استاد معین تا نقطه پایان در تقاطع هاشمی- کوچه کریم کوهی، 30مورد مرتبط با خدمات شهری، عمرانی، شهرسازی و فوریت های137 شناسایی و برای اجرای در دستور کار قرار گرفت.