به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر،  سید علی مفاخریان با اشاره به‌ برگزاری نشست مشترک با رییس سازمان نظام دامپزشکی استان تهران  اظهار کرد:   توجه به ظرفیت‌های شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر  و سازمان نظام دامپزشکی استان تهران و ایجاد فضای همکاری مشترک  با استفاده از ظرفیت کلینیک های دامپزشکی و  عقیم سازی حیوانات شهری  بی صاحب از موضوعات طرح شده  در این‌ جلسه بود. 

وی افزود: موضوعات مشترک که قابلیت همکاری دوجانبه بین شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و سازمان نظام دامپزشکی را فراهم میکند به زودی در قالب تفاهمنامه ای تدوین و به امضا خواهد رسید.