به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 11 ، محمد جواد رشیدی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 11 دراین باره گفت: روز گذشته نشست عملیاتی پلازای فخر رازی با حضور مسئولین شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، معاونین شهرداری منطقه 11 و جمعی از مدیران برگزار شد.

رشیدی افزود: در این نشست ضمن بررسی تمامی جوانب عملیات اجرایی این پروژه اعم از موضوعات اجرایی، کالبدی، ترافیکی، عمرانی ، زیست محیطی و.. در خصوص نحوه شروع مراحل عملیاتی طرح، بحث و تبادل نظر شد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 11 ادامه داد: لحاظ نمودن و اجرای اصول مربوط به نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران در بخش های عمرانی پروژه در راستای کاهش هزینه و ارتقای کیفیت، بررسی جوانب و محدودیت ها با توجه به پیشنهادات اجرایی در حوزه ساماندهی بازار دست فروشان کتاب، بررسی موضوعات مربوط به جمع آوری آبهای سطحی در محورخیابان فخر رازی، توجه و بررسی ملاحظات تاسیساتی عمرانی، بررسی مسائل مربوط به بودجه و اعتبارات این پروژه و.. از جمله اهم موضوعات مورد نظر در این نشست بود که با حضور مسئولین ذی ربط مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.