به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، در این نشست که با حضور اعضای شورا و هیات مدیره شرکت خاکریزآب، مدیران ارشد معاونت فنی و عمرانی و همچنین مدیرکل امور مجامع و شورای سازمانها و شرکت های شهرداری تهران برگزار شد، گزارشی از عملکرد و صورت های مالی شرکت منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ ارائه شد. موسسه حسابرسی مربوطه، وضعیت این اسناد را از تمام جنبه های با اهمیت، مطابق با استانداردهای حسابداری و بدون هیچ بند حسابرسی تشخیص داد و در نهایت "مطلوب" اعلام کرد.

خروج شرکت از اصلاحیه ماده  ۱۴۱ قانون تجارت از دیگر نتایج برگزاری نشست سالیانه شرکت خاکریزآب بود.

مهندس حبیب پوش پارس مدیرعامل شرکت خاکریزآب در پایان نشست ضمن تقدیر از تلاش کارکنان این شرکت، خارج شدن از زیان انباشته و عملکرد عملیاتی قابل تقدیر را نتیجه تلاش های بی وقفه همکاران خود در واحدهای صف و ستاد توصیف کرد.