به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران؛ «عادل خزایی» تصریح کرد: به منظور توانمندسازی مربیان کانون های کودک خانه های آموزش شهروندی در زمینه آموزش محیط زیست به کودکان دوره آموزشی " طرح توانمندسازی مربیان خانه های کودک سرای محلات در حوزه آموزش محیط زیست به کودکان" توسط اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار به صورت مشترک با اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران و با هماهنگی دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شد.

وی با بیان اینکه کودک ٣-٦ سال علاوه بر آنکه دارای خیال پردازی پرقدرت است، تمایل به کشف و شهود و تجربه نمودن وقایع دنیای واقعی بطور ساده و مستقیم را دارد گفت : با توجه به اینکه مربیان مهد کودک و پیش دبستان، کودکان را در دوره گذار خانه تا مدرسه آماده می نمایند، معتقدیم نقش بسیار اساسی در شکل گیری رفتارهای محیط زیستی آنان بویژه در سنین حساس 4-6 سال دارند. لذا آموزش محیط زیستی آنان و افزایش دانش و مهارت هایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون هماهنگی و راهبری اداره کل محیط زیست شهرداری تهران توانمندسازی آموزشگران و دستیابی آنها به روش های آموزشی که منجر به لزوم حفظ محیط زیست در باور ذهنی کودکان می شود را هدف اصلی اجرای این طرح دانست و گفت: افزایش کیفیت سیستم آموزش غیررسمی در حوزه محیط زیست و کودک، آشنایی مربیان با نیازهای آموزشی کودکان در زمینه محیط زیست جهت تدوین برنامه آموزشی، آموزش محیط زیست به کودکان با توجه به شاخص های سواد محیط زیستی و تهیه محتوای آموزشی در قالب کتاب آموزش محیط زیستی مربیان برای گروه های سنی پیش دبستان و مهد کودک ها نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

خزایی با اشاره به اینکه مدت زمان این دوره آموزشی دو ماه و شامل کارگاه های نظری آموزش مبانی و شناخت محیط زیست وکارگاه های مشارکتی روشهای آموزش محیط زیست (برای کودکان) است، گفت: محتوای این دوره بسته آموزشی تدوین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش شامل دو کتاب " کار و راهنمای آموزش محیط زیست ویژه مربیان پیش دبستانی" و " مبانی آموزش محیط زیست و مشارکت خانواده" است.

وی با بیان اینکه یکی از نقاط قوت دوره آموزشی "طرح توانمندسازی مربیان خانه های کودک سرای محلات در حوزه آموزش محیط زیست به کودکان"، عملکرد قدرتمند بعضی از سراها در راستای آموزش های محیط زیستی ارائه شده و درگیر نمودن والدین با این آموزش ها بوده، یادآور شد: تاکنون در 19 منطقه شهر تهران برای مربیان کانون های کودک خانه های آموزش شهروندی برگزار شده و طبق برنامه ریزی 3 منطقه باقیمانده نیز تابستان امسال به صورت مجازی با همکاری کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگی و راهبری اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار گفت: در انتهای این دوره آموزشی، مربیان خانه های کودک علاوه بر آنکه تسهیلگری در آموزش محیط زیستی کودکان در فضاهای باز و خارج از مهد را آموختند، تدوین و ارائه واحدهای کار ساده محیط زیستی برای کودکان ٣-٦ سال و شیوه های آموزش غیرمستقیم را نیز فرا گرفتند.