به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، علی محمد سعادتی شهردار قلب تهران، ضمن تقدیر از زحمات احمد کهربائی در مدت تصدی مسئولیت این اداره، طی حکمی محمد جنگروی را به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ منصوب کرد.