به گزارش اکونا پرس،

حدود ۱۴ هزار تن پسماند ساختمانی روزانه در تهران دفن می شود و از آن جا که این نوع پسماند قاتل خاموش طبیعت است، سازمان پسماند تصمیم گرفت تا پایان سال دو کارخانه دیگر بازیافت نخاله های ساختمانی هر یک با ظرفیت ۳ هزار و ۳۰۰ تن را افتتاح کند. 

کلنگ اولین کارخانه در روزهای آینده با حضور مدیران خدمات شهری به زمین می خورد. 

قرار است در فاز اول و تا ۳ ماه  آینده عملیات مربوط به دریافت نخاله انجام شود و در فاز دوم اقدامات مربوط به تبدیل نخاله ها به کف پوش های اسفنجی برای کف سازی معابر صورت بگیرد.