به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، "پژمان اللهوردیزاده" دبیر شورای فنی شهرداری تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: همزمان با سی امین نشست شورای فنی شهرداری تهران، دستورالعمل "شرح خدمات همسان مطالعات تونل های ترافیک شهری" مورد تصویب اعضای این شورا قرار گرفت تا مجموعه اسناد نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران از یک مرجع فنی قابل اتکا در حوزه مطالعه و طراحی تونل های ترافیک شهری برخوردار شود.

وی با بیان آنکه احداث تونل های ترافیکی در امتداد معابر پر تردد، همواره به عنوان یکی از راهکارهای موثر در گشایش گره های ترافیکی مطرح بوده است، تونل های ترافیکی را به عنوان بخشی از پیچیده ترین عناصر شبکه معابر شهری به لحاظ مطالعات و طراحی دانست و یادآور شد: دستورالعمل شرح خدمات همسان مطالعات تونل های ترافیک شهری با هدف یکپارچه سازی انجام مطالعات توجیهی، مفهومی، پایه و تفصیلی احداث تونل در سطح شهر تهران و در راستای اهداف مندرج در سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران تدوین شده است.

به گفته دبیر شورای فنی شهرداری تهران، دستورالعمل مذکور چارچوب کلی فرآیند مطالعات، طراحی و حدود خدمات مهندسین مشاور در پروژه های احداث تونل های ترافیک شهری را ترسیم کرده است.