به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران؛ «شینا انصاری» صبح دیروز ضمن بازدید از پروژه های زیست محیطی، در نشست مشترک با «سید حمید موسوی » شهردار منطقه 1 از روند وضعیت زیست محیطی این منطقه اطلاع حاصل کرد و گفت: توسعه نیروگاه های خورشیدی و سایت انرژی های تجدیدپذیر اقدام موثری است که در منطقه 1 بصورت گسترده صورت گرفته است.

وی با تاکید بر لزوم بهینه سازی مصرف انرژی اظهار داشت: شهرداری تهران به عنوان اصلی ترین ارگان مدیریت شهری و با توجه به اینکه ساختمان های فراوانی را در اختیاردارد که مصرف انرژی، هزینه های هنگفتی را به این مجموعه تحمیل کرده است، می تواند با اجرای طرح های جامع در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی شامل تدوین دستورالعمل اجرایی بهینه سازی مصرف منابع(آب، برق، گاز) در ساختمان های شهرداری تهران واجرای راهکارهای موثر، در کاهش هزینه های اقتصادی و ارتقای کیفیت محیط زیست شهری اقدام نماید.

 انصاری با اشاره به اقدامات مثبت در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش مصرف انشعابات در ساختمان های شهرداری این منطقه تصریح کرد: بر اساس مصوبه ی شورای اسلامی شهر، شهرداری تهران ملزم به صرفه جویی 10 درصد در مصرف انرژی می باشد.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران بر ضرورت توانمند سازی تشکل های مردم نهاد محیط زیستی تاکید کرد و گفت: معتقدم توانمندسازی ساختاری، تخصصی، اطلاعاتی و مدیریت منابع نهادهای مردمی محیط زیست منجر به توانمندسازی مردم و ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست در بین آحاد جامعه می شود. 

به گفته انصاری با اجرای برنامه های توانمندسازی و زمینه سازی برای مشارکت پویا و اثربخش سمن های حامی محیط زیست در چارچوب اهداف کلان شهرداری میتوان در راستای توسعه میزان مشارکت عمومی در حفظ و حراست از ارزش ها و حوزه های محیط زیست سطح منطقه گام برداشت. 

بنابر این گزارش، بازدید از سایت انرژى هاى تجدید پذیر واقع در بوستان نیلوفر، مرکز تفکیک و پردازش زباله خشک، پایگاه مدیریت بحران و ششمین نیروگاه خورشیدى منطقه و بررسی وضعیت زیست محیطی منطقه از جمله برنامه هاى بازدید دیروز بود.