به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه، احسان شباویز مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه با عنایت به لزوم حداکثر بهره برداری از سامانه سامن و تاثیر آن در ارزیابی نظارت ستادی سالانه حوزه نگهداشت مناطق، هدف از برگزاری این جلسه را، بررسی نقاط قوت و ضعف نواحی در این حوزه برای بهبود هر چه بیشتر عملکرد نواحی جهت ثبت و رسیدگی به معضلات شهری در سامانه مذکور عنوان کرد.

در این راستا مروری بر عملکرد کارنامه (سامن) پنج ماهه نخست نواحی ششگانه در سال جاری با استفاده از گزارش های تحلیلی صورت پذیرفت و نقاط ضعف نواحی در ثبت و رسیدگی به پیام ها و همچنین رسیدگی به پیام های ثبت شده توسط ناظر امور مناطق (بر اساس شیوه نامه جدید ارزیابی این اداره کل در نحوه محاسبه کارنامه سامن) شناسایی شد.

در ادامه پس از اعلام نظر راهبران نواحی ششگانه در خصوص مشکلات و موانع اجرایی در نواحی، راهکارهای لازم در این زمینه توسط مدیر فاوا و راهبر سامن منطقه ارائه شد.