به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه چهار، "حمیدرضا فرخی" در این باره گفت: با عنایت به دستورالعمل شرکت شهرسالم و دستور شورا درخصوص بازرسی تخصصی HSE ، شناسایی و ارزیابی مراکز درمانی ناایمن در سطح مناطق 22 گانه در اولویت دستورات مدیریت شهری قرار دارد.

او ادامه داد: در این راستا 119 مرکز به عنوان منتخب بازرسی های کارشناسان HSE شهرداری منطقه 4 در حال انجام است و تا پایان ماه جاری بازرسی ها به سرانجام خواهد رسید.

فرخی افزود: در اولین مرحله این عملیات بیمارستان های الغدیر، لبافی نژاد ،درمانگاه های مهدوی، بهزیستی وحدت، شهرداری منطقه ۴، تامین اجتماعی و ....  مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفت.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه چهار گفت: با اینگونه اقدامات امیدواریم قدم بزرگی برای سلامتی شهر و شهروندان برداشته و بتوانیم رضایت خاطر شهروندان را کسب کرده و هرچه زودتر همه با هم با لطف باری تعالی قادر به کنترل بیماری کووید 19 باشیم.