به گزارش اکونا پرس،

پس از اخذ نظرات خبرگان حوزه های مختلف هنری، شخصیت کارتونی جدیدی برای معرفی جنبه های مختلف طرح کاپ از جمله موضوعات فرهنگی و آموزشی طراحی شد.

به زودی در حدود یکصد قسمت انیمیشن یک دقیقه ای با موضوعات مختلف مدیریت پسماند و تبیین اهداف طرح کاپ تهیه و پخش می شود.  

تهیه برند بوک طرح کاپ نیز برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال جاری در دستور کار سازمان قرار گرفت و در شهریور ماه سال جاری نهایی شد.  

برند بوک مجموعه‌ای از یک سری اصول است که نحوه نمایش فعالیت های تخصصی را تعیین می کند. بنابراین، از این پس هر آن چه که مخاطب از فعالیت های حوزه پسماند می بیند به صورت یکپارچه ارائه می شود.