به گزارش اکونا پرس،

شهردار منطقه۲۱ در دوره جدید مدیریت شهری به دلایلی مانند کمبود منابع مالی پایدار شهر، پرهیز از شهر فروشی و بدهی های انباشته شده شهرداری، برای اینکه خدمات رسانی به شهروندان متوقف نشود، به چه روشی اقدام کرده است؟

شناسایی شرایط جغرافیایی منطقه۲۱ یعنی همجوار بودن صنعت و سکونت و حضور صنایع بزرگ نه به عنوان یک تهدید که به عنوان یک ظرفیت باعث شد مدیریت شهری منطقه، مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی شرکتی یا همانCSR را جامه عمل بپوشاند.

این اقدام حالا به عنوان یک برند به نام مدیریت شهری منطقه۲۱ شناخته می شود تا جایی که کم کم دیگر مناطق و بخش ها با الگو پذیری، از روش مشارکتی در جهت ارائه خدمات و توسعه شهری استفاده می کنند.

.