به گزارش اکونا پرس،

پل کالج مدتی است که میزبان دو پهلوان ایران زمین است که علاوه بر ایجاد زیبایی بصری در خیابان انقلاب، عکاسی سیاری ایجاد کرده است و شهروندان که از این محور می گذرند، کنار آنها می ایستند و عکس یادگاری می گیرند.

به گفته «احسان یلوه» شهردار ناحیه یک منطقه ۶، نصب المان ها و نمادها در معابر عمومی از یک سو و حفظ و نگهداشت آنها از سوی دیگر باید توسط نیروهای شهرداری انجام شود. او گفت: «فضای ایجاد شده زیر پل های سواره رو به عنوان یک ظرفیت و پتانسیل در معابر محسوب می شود که با بهره گرفتن از آنها می توان از یک سو مطالبات شهروندان را پاسخ داد و از سوی دیگر علاوه بر رفع مشکلات و کمبودها، زیبایی بصری ایجاد کرد.»