به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهردار یمنطقه2، حجت نظری ، رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد شهر تهران در این مراسم، با اشاره به اینکه  این مرکز بسترب برای   تقویت مشارکت اجتماعی و حمایت از سازمان های مردم نهاد است، گفت:  سمن سرا  به عنوان  مکانی برای فعالیت  نهادهای مردمی و کنشگران مدنی  راه اندازی شد  واین مرکز می تواند فرصتی برای تمرین فعالیت های اجتماعی و مشارکتی سازمان های مردم نهاد باشد.

وی با اشاره به اینکه براساس برنامه پیش بینی شده تا پایان سالجاری  در همه مناطق  22 گانه سمن سرا راه اندازی می شود افزود:  

فعالیت نهادهای مردمی و Ngo ها ،کارهای داوطللبانه و خیرخواهانه ای است که جامعه ما را زیست پذیرتر می کند.

 عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت:اقدامات موثر شهرداری منطقه 2در حمایت از فعالین حوزه سلامت، فعالان در بخش اوتیسم و...بیانگر رویکرد  و اهتمام مدیریت  منطقه به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است  و راه اندازی نخستین سمن سرا در این منطقه می تواند تبلور این رویکرد باشد.

رسول کشت پور، شهردار منطقه درادامه این مراسم با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد یکی از مهمترین بسترهای بروز و نمایش مشارکت شهروندان است، گفت : در دنیای امروز دستیابی به پیشرفت مستلزم بهره مندی از عقلانیت، مشارکت عمومی است و تشکل های مردمی و سازمان های مردم نهاد این ظرفیت را برای تقویت مشارکت اجتماعی فراهم می کند.

 وی راه اندازی سمن سرا  را گامی نخست برای تقویت  سرمایه اجتماعی در منطقه  برشمرد وگفت : امروز ما از مشارکت واقعی شهروندان محروم هستیم و این مساله نیازمند توجه جدی و تلاش در آموزش شهروندی و توسعه مفهوم شهر نشینی است و امید می رود باهمکاری سازمان های مردم نهاد درارائه آموزش به شهروندان و ایجاد تغییر در رفتارو سبک زندگی شهرنشینی بتوانیم بخش عمده ای از مشکلات شهری را مرتفع کنیم.

وی درادامه با تاکید بر ضرورت تقویت نهادهای مدنی،  ازآمادگی مدیریت منطقه برای  توسعه  همکاری با سازمان های مردم نهاد خبردادو گفت:  راه اندازی دو همراه سرای بیمار  و همچنین مرکز حمایت از بیماران اوتیسم از دیگر اقدامات منطقه دراین زمینه است و  خدماتی که دراین مراکز با همکاری Ngo ها ارائه می شود می تواند  الگوی  مناسب برای مشارکت پذیری سازمان های مردم نهاد باشد.