به گزارش اکونا پرس،

اول مهر مصادف با 22 سپتامبر  به عنوان «روز جهانی بدون خودرو» نامگذاری شده و یک روز بدون خودرو، خودروسواران را تشویق می‌ کند تا در سال، یک روز از اتومبیل استفاده نکنند و فرصتی مغتم برای ترویج دوچرخه سواری و پیاده روی است.این رویدادِ سازماندهی شده در جهان، در برخی از شهرها و کشورها اجرا می‌شود

شهرداری قلب پایتخت از تمام شهروندان دوستدار محیط زیست به خصوص ساکنان منطقه دعوت می نماید با حضور زیبای خود در این رویداد، حمایت خود را از شهرهای انسان محور اعلام نمایند.

در این رویداد امکان پیاده روی، دوچرخه سواری و انجام بازی های خیابانی در کنار برنامه های مفرح دیگری با حفظ فاصله اجتماعی، فراهم می باشد

گفتنی است خیابان بدون خودرو با محتوی فعالیتهای مختلف ورزشی در ۲۰ عنوان با رعایت پروتکل های بهداشتی و کار ویژه ارائه خدمات آموزرشی و تفریحی دوچرخه سواری  اجرا می شود.