به گزارش اکونا پرس،

 هم اکنون جلسه نظارت ستادی منطقه ۱۲ با حضور رجب‌زاده مدیر کل هماهنگی، نظارت و پیگیری امور مناطق شهرداری تهران، سعادتی شهردار منطقه ۱۲، صالحی مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری، عنقائی مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه امور خدمات شهری و نمایندگان سازمان بازرسی شهرداری تهران، اداره کل خدمات شهری، اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان‌ها و مناطق، اداره کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و معاونان و شهرداران نواحی ۶گانه این منطقه برگزار شد.