به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه 15، علیرضا حلاجیان معاون فنی و عمران منطقه به تشریح اقدامات انجام شده پرداخت و افزود: 350 مترمربع پیاده رو سازی در خیابان شیاسی آرانی، 2 هزار و 100 مترمربع درضلع غرب خیابان  نبرد حدفاصل خیابان بقایی تا خاوران، 500 مترمربع در خیابان ابراهیمی حدفاصل خیابان خوبخت تا بزرگراه امام علی(ع)، 2 هزار و 400 مترمربع در خیابان احدی و 2 هزار و 500  مترمربع  در خیابان بوعلی حدفاصل خیابان شیرودی تا کانال سرخه حضار به اجرا درآمده است.

او ادامه داد: پیاده راه خیابان ذوالفقاری به مساحت هزار و 300 متر مربع ، خیابان ناصری به مساحت 4 هزار متر مربع و نیز خیابان خوبخت حدفاصل خیابان خاوران تا خیابان منصور به مساحت 4  هزار متر مربع  نیز توسط سازمان عمران مناطق شهرداری تهران بهسازی و مرمت شد.

به گفته او،  این اقدامات در راستای انسان محورشدن پایتخت، افزایش کیفیت زندگی ، تسهیل در تردد عابرین پیاده و بازگشت عرصه خیابان ها به شهروندان انجام شده است.