به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازپایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس علی پیوسته با بیان آنکه پل تقاطع بزرگراه یادگار امام(ره) و بلوار مرزداران در سال 1377 احداث شده است، بازنگری در آئین نامه های طراحی، مقاومت ناکافی سازه با توجه به ضوابط جدید و لزوم طراحی با ملاحظه دوره های بازگشت طولانی تر زمین لرزه  را از جمله دلایل تعریف و طراحی این پروژه ذکر و اضافه کرد: عملیات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع یادگار امام(ره)- مرزداران اقدامات مختلفی از قبیل تنظیم کشش کابل های پیش تندیگی عرشه ، تقویت سرستون ها و ستون ها با ژاکت بتنی و تقویت فونداسیون ها را در بر می گیرد.

وی همچنین در تشریح روند پیشرفت سایر پروژه های مشابه، از پیشرفت قابل ملاحظه عملیات اجرایی در پروژه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع بزرگراه شهید همت با رودخانه کن خبر داد و گفت: عملیات مقاوم سازی این پل سواره رو در سه فاز اجرایی شامل مقاوم سازی بخش تحتانی،  مقاوم سازی بخش فوقانی و بهسازی سرستون ها طبق برنامه ادامه دارد.

به گفته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، پروژه بمقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع بزرگراه شهید همت و رودخانه کن با هدف تقویت فونداسیون، افزایش ظرفیت باربری ستون ها از طریق احداث ژاکت های فلزی و بتنی و همچنین محافظت از پایه های در معرض آب شستگی و در نهایت  بهبود عملکرد لرزه ای پل تعریف شده است.