به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، کاوه حاجی علی اکبری در خصوص مراحل اجرایی پروژه بازآفرینی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران- تبریز توضیح داد: بعد از تفاهم نامه‌ای که شهردار تهران با مدیرعامل شرکت راه‌آهن منعقد کرد، از طریق معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران پیگیری‌ها برای تحویل زمین انجام شد و حالا در فاز اول،50میلیارد تومان از 180میلیارد تومانی که شهرداری تعهد کرده بود، به مجری پروژه تونل پرداخت شد و در مقابل آن، از حدود 27هکتار زمینی که وجود داشت 9هکتار در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت و قرار است در همین هفته زمین مورد نظر به‌طور رسمی به شهرداری تحویل داده شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران هم پیمانکار طرح را انتخاب کرده، این آمادگی وجود دارد که بلافاصله عملیات اجرایی آن شروع شود. 

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران افزود: با توجه به اینکه طرح شارباغ یا همان فضای فوقانی راه‌آهن تهران- تبریز در عرصه‌ای با وسعت 50هکتار اجرا می‌شود، این پروژه باید در چند مرحله به اجرا درآید. در فاز نخست 4 نقطه شامل 2 نقطه در منطقه 17و 2 نقطه در منطقه 18شهرداری به‌عنوان نقاط اولویت اول انتخاب شده‌اند که هر یک از آنها حدود 250متر طول دارند و در مجموع این 4 نقطه یک کیلومتر از 9کیلومتر طول مسیر را شامل می‌شود. این 4 نقطه در واقع مفاصل اصلی پروژه هستند و به‌عنوان فاز نخست اجرا درنظر گرفته شده‌اند و عملیات اجرایی ساخت طرح قرار است از همین نقاط کلید بخورد. در گام دوم مسیرهایی که 4نقطه را به هم وصل می‌کنند به مساحت حدود 6 هکتار به‌عنوان فاز دوم در برنامه قرارمی‌گیرند و به‌تدریج بقیه فازها اجرایی خواهند شد.