به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران،‌ کاوه حاجی علی اکبری ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کیوان خلیجی و حیدر جوانمرد، سرپرست و معاون اسبق فنی و مهندسی سازمان نوسازی شهر تهران در طول دوران مدیریت، اکبر باقریان را به عنوان سرپرست جدید این معاونت معارفه کرد.