به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4 محمد خادمی با بیان اینکه شهر فعال  شهری است که به شهروندان امکان فعالیت های فیزیکی را از طریق ورزش های برنامه ریزی شده و فعالیت های روزانه دائمی می دهد افزود: در همین راستا طرح شهر فعال و دوستدار فعالیت بدنی در محلات 20 گانه منطقه 4 در حال اجرا است.

او با اشاره به جزییات این طرح افزود: جذابیت بصری ، فرهنگ سازی و آگاهی رسانی جهت افزایش فعالیت بدنی برای تمامی گروه های سنی ، برنامه ریزی برای افزایش فعالیت بدنی و تحرک کارمندان حین کار و فراهم کردن فضاهای بوستان ها جهت تحرک و فعالیت بدنی از برنامه های اجرایی این طرح در محلات و ساختمان های اداری این منطقه است.

خادمی گام اول در اجرای طرح مذکور را ایجاد جذابیت بصری فضای داخلی ساختمان ها عنوان کرد  و گفت: به منظور ایجاد انگیزه بین کارکنان شهرداری منطقه 4 جملات انگیزشی بر روی پله های ساختمان اصلی منطقه درج شده است.

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 4 اظهار امیدواری کردو گفت: با تخصیص بودجه لازم مراحل بعدی طرح در فضای بصری شهر و بوستانها اجرا می شود.