به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، "سعید احمری" با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر استقرار نظام مدیریت محیط زیست در مجموعه شهرداری تهران، گفت: در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست و بهبود کیفیت زیست شهری، ممیزی نظام مدیریت محیط زیست به صورت یکپارچه و مستقل توسط این اداره کل در حال پیگیری و اجرا است.

معاون توسعه و پایش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار ادامه داد: بدنبال استقرار نظام مدیریت محیط زیست در مناطق 22 گانه شهرداری تهران و الزام به ممیزی این سیستم به صورت مستقل و همچنین به منظور بهبود کیفیت فرآیند ممیزی نظام مدیریت محیط زیست، این اداره کل به صورت مستقل و متمرکز فرآیند ممیزی خارجی نظام مدیریت محیط زیست (ایزو 14001:2015) را با همکاری شرکت مشاور در شش منطقه شهرداری به صورت پایلوت انجام میدهد. 

احمرى اظهار کرد: تاکنون 9 منطقه شهرداری تهران نظام مدیریت محیط زیست  (ISO 14001:2015) را در مجموعه خود پیاده سازی نموده که طبق برنامه ریزی انجام شده بقیه مناطق نیز تا انتهای سال به این مهم نائل می شوند.

وى در پایان خاطرنشان کرد: مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، اداره کل محیط زیست در نظر دارد همکاری و مشورت لازم در خصوص استقرار این نظام مدیریت محیط زیست در همه سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه شهرداری تهران را ارائه نماید.