به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به دلیل بروز حریق  در داخل تونل از ساعت ۸:۱۵مسافرگیری حد فاصل ایستگاه ارم سبز تا ایستگاه بیمه و بالعکس متوقف شده است.
کارشناسان فنی در حال بررسی مشکل هستند و بعد از شناسایی و رفع مشکل پیش آماده مسافرگیری انجام خواهد شد.


گفتنی است این مشکل هیچ گونه آسیب مسافری به همراه نداشته  و تنها مسافرگیری در ایستگاه های ارم سبزو شهرک اکباتان و بیمه در خط چهار انجام نمی شود.