به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، کیوان فاتحی منش دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری این منطقه گفت: با عنایت به اهمیت آمادگی اعضای عمومی و تخصصی ستاد مدیریت بحران این منطقه در زمینه مقابله با مخاطرات ناشی از سیلاب در رود دره ها، مانور عملیاتی مقابله با سیلاب در رود دره دارآباد با حضور تمامی سازمان های عضو ستاد مدیریت بحران(آتش نشانی، پرسنل نیروی انتظامی ،سازمان آب و برق و آبفای منطقه یک) برگزار شد. 

وی افزود: براساس سناریو فرضی تعریف شده به دلیل وقوع طوفان و بارندگی شدید و متعاقب آن طغیان رود دره دارآباد، سازه های واقع در حریم رود دره و برخی زیرساخت های محدوده تخریب و مسیرهای تردد مسدود شد که ستاد مدیریت بحران منطقه با بهره گیری از توان اعضای عمومی و تخصصی به مقابله با این بحران پرداخته و موانع موجود را برطرف و موقعیت را پاکسازی می نماید.