به گزارش اکونا پرس،

این حادثه به واسطه بی‌توجهی پیمانکار پروژه نسبت به موضوع ایمن‌سازی گود سه ساله و علی‌رغم اخطارهای مکرر شهرداری منطقه ۱۷ اتفاق افتاد و درنهایت طی ۷۲ ساعت گذشته با کمک نیروهای سازمان مدیریت پسماند و استفاده از هزار و ۲۰۰ کامیون نخاله مخلوط، گود پر و خیابان‌های اطراف ایمن سازی شد.