به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، این نشست که متعاقب تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث محور شارباغ برگزار شد، مشاور طرح باز آفرینی شهری محور شارباغ به ارائه گزارشی از روند تکمیل طرح جامع و اقدامات انجام شده در خصوص تجهیز کارگاه پروژه پرداخت. 

در ادامه این جلسه سایر پروژه هایی که اخیرا به شرکت یادمان سازه واگذار شده است، معرفی و درباره روند اجرای این پروژه ها بحث و تبادل نظر شد. 

گفتنی است مشاور طرح پروژه احداث محور شارباغ از طریق مسابقه ای بین المللی و با حضور 240 تیم انتخاب شد که 12 تیم آن خارجی بود. 105 طرح به دبیرخانه این رویداد رسید که از این تعداد 15 طرح به مرحله نهایی راه یافت. در نهایت دو تیم اول از ایران و ایتالیا انتخاب شدند که با استعلام قیمت، با تیم ایرانی قرارداد مشاوره بسته شد تا برنامه جامع برای کل محور تهیه و مصوبه نهایی کمیسیون ماده 5 اخذ شود