به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی:کامبیز مصطفی پور شهردار منطقه چهارده، در این نشست ضمن تشکر از مدیران و معاونین سازمان نوسازی شهرداری تهران جهت توجه ویژه به منطقه دارالمومنین، پروژه های اجرا شده را بسیار موثر برشمرد و افزود: هر یک از پروژه ها می تواند تاثیرات مهمی در ارتقای سطح زندگی و رضایتمندی شهروندان داشته و به نوعی سعی شده تا نگرش شهری برای همه، در اجرای پروژه ها دنبال شود.

شهردار منطقه چهارده در ادامه افزود؛ آرامستان های تاریخی دولاب و تبدیل این بخش از منطقه به فضای گردشگری و تفریحی شرق و جنوب شرقی تهران، از تلاش و جدیت مجموعه شهرداری جهت تسریع و تسهیل در اجرای این طرح فرا منطقه ای خبر داد و با طرح چند پیشنهاد از جمله احداث پارکینگ و سرویس بهداشتی عمومی در این فضا، بر رسیدن منفعت پروژه به اجتماع محلی تاکید کرد.

در ادامه جلسه، شهردار منطقه ۱۴جزئیات پروژه میدانگاه امیر کبیر را با مسئولان نوسازی شهر تهران بررسی کردند.

پرداختن به مسائل مربوط به میدانگاه امیر کبیر و راه کارهایی جهت رفع مشکلات نگهداشت، امنیت و همچنین اختصاص مجموعه فرهنگی و ورزشی در این محدوده را از مطالبات شهروندان عنوان کرد که رفع آنها میتواند رضایتمندی شهروندان ساکن را افزایش دهد.

بافت فرسوده، موضوع دیگری بود که در این نشست به آن پرداخته شد.

مصطفی پور در این خصوص با اشاره به اقدامات مفید و موثر صورت گرفته درخصوص بافت فرسوده، با توجه به تراکم بالا و همچنین فرسوده بودن بیش از هفده درصد بافت محلات، بر لزوم توجه سازمان نوسازی شهرداری تهران و اجرای طرح های فوریتی جهت بهبود وضعیت و ارتقای سطح زندگی شهروندان تاکید کرد.

مدیر عامل نوسازی شهرداری تهران نیز با تشکر از مشارکت و همیاری شهرداری منطقه۱۴ جهت اجرای پروژه های فرامنطقه ای همچون بازپیرایی و مرمت آرامستان های تاریخی دولاب و میدان گاه امیر کبیر، از برنامه ریزی و اقدامات سازمان نوسازی شهرداری تهران جهت اتمام پروژه ها خبر داد.

حاجی علی اکبری، با بیان اینکه اجرای طرح مرمت فضای آرامستان های تاریخی دولاب، با توجه به ثبت ملی آن و اینکه قرار است با وجود فضای فرهنگی و گردشگری بعد از اجرای طرح میزبان مردم از گوشه کنار شهر و کشور باشد، از نظارت و اقدامات لازم برای افزایش سرعت و کیفیت این پروژه خبر داد.

در پایان جلسه همچنین بر اجرای طرح های نوسازی بافت فرسوده در منطقه چهارده به عنوان نگاه ویژه مدیریت نوسازی شهرداری تهران مورد تأکید قرار گرفت.