به گزارش اکونا پرس،

 این مرکز در زمینی به مساحت 50 مترمربع متعلق به شهرداری منطقه 15 جهت بهره برداری اورژانس احداث شده و مرکز اورژانس تهران با استقرار تجهیزات مناسب همچون آمبولانس و موتور سیکلت اورژانس آن را برای ماموریت های محله افسریه شمالی آماده سازی کرده است . 

بنابراین گزارش ، این مرکز به درخواست شورایاران و مسئولان اورژانس در افسریه شمالی نبش خیابان 28 به بهره برداری رسید .