به گزارش اکونا پرس،
به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران؛ مسافرگیری در ایستگاه بسیج خط ۷ متروی تهران به علت تمام نشدن عملیات ایمن سازی و تحکیم بیشتر تونل در حال ساخت ایستگاه شهدای هفده شهریور تا اطلاع ثانوی انجام نمی گیرد.
لازم به توضیح است مسافرگیری در سایر ایستگاه های فعال خط هفت بدون هیچ تغییری انجام می شود و مسافران می توانند از سایر ایستگاه های این خط استفاده کنند.