به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه، احمد تواهن گفت: آنچه که در حیطه و چارچوب پروژه های کوچک مقیاس وجود دارد هم خوانی این پروژه ها با خاستگاه و نیازهای مردم هر محل است به طوری که در طی مسیر اجرای این طرح ها، خوشنودی شهروندان را احساس کنیم.  

شهردار منطقه سه ابراز کرد: در حال حاضر، پروژه ای توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه در چهارراه سئول برای کاهش ترافیک و تردد روان تر خودروها در حال اجرا است که ضمن بازدید از این پروژه و در جریان قرار گرفتن روند پیشرفت آن، دو توصیه به متولیان اجرایی نمودم. یکی اینکه این طرح در ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شود و پس از چندین مرحله ارزیابی، مقایسه و ثبت نتیجه، در صورت تاثیرگذاری مثبت در روند کاهش ترافیک، به صورت دائمی انجام شود، همچنین با نصب بنری از شهروندان در مورد این طرح نظرسنجی شود.   

او با اشاره به جلسه ای که با سازمان آتش نشانی شهرداری تهران داشت اظهار کرد:  از آنجایی که تقریبا تمام جنوب خیابان دولت تا عمق زیادی خارج از دسترسی طراحی آتش نشانی است و همین امر مشکلاتی را در زمینه ی خدمات رسانی سریع و بهینه  به شهروندان ایجاد می کند به آنها پیشنهاد دادم تا با استفاده از روش های ترافیکی از جمله ایجاد یک خط ویژه در یکی از طرفین خیابان دولت نحوه خدمات رسانی به شهروندان را در مواقع بحرانی تسریع ببخشی، البته برای این کار می توان از پارک خودروها در یکی از طرفین خیابان دولت جلوگیری نمود و با دوربین های ترافیکی در نحوه  اجرای صحیح آن اقدام نمود.