به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی مصطفی بیگی معاون اجتماعی فرهنگی در این باره گفت:  «تهران شهری برای همه» زمانی محقق می‌شود که شرایط مناسب برای دسترسی‌‌ همه شهروندان به امکانات موجود در شهر فراهم آید و شهرداری به عنوان تسهیلگر، زمینه‌ی ایجاد فرصتهای برابر را برای همه اقشار، به ویژه کم‌توانان و ناتوانان فراهم آورد. وی در این باره افزود:

 برای اجرای این طرح برخی از رستوران‌های منطقه، توسط افراد کم‌توان انتخاب شدند. سپس با همکاری اداره کل سلامت و مدیریت این رستورانها، چاپ منوی بریل این رستورانها برای افراد کم بینا و نابینا تهیه شد. بیگی هدف از این کار را علاوه بر دسترس‌ پذیرتر کردن شهر برای همه شهروندان، تکریم معلولان و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی اصناف و صاحبان مشاغل دانست. 

هودین و هورام، ناب، طباخی سحر، بی اوغلی و بانی چاو از جمله رستوران‌های منتخب این طرح هستند.