شیرزادیان سوابق درخشانی چون شهردار نواحی ۶ و ۲ منطقه ۱۸ و نواحی۶ و ۲ منطقه ۶ شهرداری تهران، سرپرست تیم های نوجوانان و جوانان باشگاه استقلال تهران، عضویت در هیت رئیسه فدراسیون کیک بوکسینگ و مدیرعاملی موسسه  همیاران حقوق شهروندی را در کارنامه خود دارد.

2e97f694-d3fd-4d6a-b4f7-79ca084ea85b