به گزارش اکونا پرس،

با توجه به احتمال ‌بارش های فصلی، تجهیز به موقع سایت های برف روبی به شن های مخصوص، نیروهای برف روب و ‌خودرو و ماشین آلات مکانیزه در تهران ضروری است‎.‎

آموزش و جلب مشارکت های مردمی به منظور جذب همراهی و همدلی شهروندان در مواقع ‌بحرانی به ویژه در روزهای برفی در دستور کار سازمان مدیریت پسماند و مناطق قرار گیرد‎.‎

باتوجه به تاکید شهردار تهران در خصوص پیشگیری از هرگونه ‌غافلگیری در روزهای برفی، ضروری است سازمان مدیریت پسماند در بزرگراه‌ها و معابر اصلی تهران با استقرار کیسه های شن و ‌نمک آمادگی برای مواجهه با برف و یخ زدگی را داشته باشد‎.‎

گفتنی است؛ در حال حاضر بیش از ٣٠٠٠ نیروی خدمت رسان از جانب مناطق ٢٢ گانه با پشتیبانی سازمان پسماند درگیر ‌عملیات برفروبی هستند تا شهروندان کوچکترین مشکلی در روزهای برفی نداشته باشند‎.‎