تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود

سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

حلقه پیر مغانم ز ازل در گوش است

بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود

در تمام 41 سالی که از روز تشکیل نیروی مقاومت بسیج به فرمان حضرت امام خمینی(ره) می گذرد، این نهاد برخاسته از مردم در کنار مردم و در خدمت اعتلای ایران اسلامی بوده است. ذکر دلیرمردی نیروهای مخلص بسیجی در گذار از بزنگاه های تاریخ انقلاب_ از دفاع مقدس گرفته تا جهاد برای سازندگی و مدیریت بحران های غیرمترقبه_ نه فقط توصیف جانفشانی ها ، که یادآوری این نکته است که ظرفیت های ارزشمند بسیج در برون رفت از تنگناهای کنونی و افزایش تاب آوری در مدیریت بحران کرونا نیز راهگشا خواهد بود. 

ضمن گرامیداشت فرارسیدن سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، این مناسبت غرور آفرین را به همه بسیجیان به ویژه برادران و خواهران شاغل در معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران تبریک عرض می کنم.