به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، کاظم کمالی نسب در این باره گفت: آموزش مفاهیم محیط زیست و پسماند در قالب کارگاه های برخط "آموزشی و مهارت شهروندی" ویژه شهرداران مدارس این منطقه برگزار شد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 3 بیان کرد: موضوعاتی همچون: نحوه تفکیک پسماند از مبدا، چگونگی فرایند و مدیریت پسماند از نقطه شروع تا پایان چرخه این فرآیند، تنوع زیستی جانداران و گیاهان و نگهداری از آنان، بحث مدیریت آب و سایر انرژی ها، دستیابی به زمین پاک و تفکیک پسماند و هوای پاک به عنوان یکی از معضلات اساسی شهر تهران آموزش داده می شود و از آنها خواسته می شود در این زمینه مشارکت فعالانه داشته باشند.

او مشارکت آحاد جامعه در بحث محیط زیست را ضروری عنوان کرد و یادآور شد: در این زمینه نقش معلمان و دانش آموزان بسیار  ارزشمند است که در قدم اول دانش آموزان مفاهیم و شاخصه هایی همچون نگهداری از گیاهان، جداسازی پسماندها و صرفه جویی در مصرف انرژی را با مشارکت فعالانه یاد بگیرند و به خانواده های خود نیز انتقال بدهند.