به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، حسین اسفندانی، مدیر پروژه تملک بزرگراه شهید نجفی رستگار با بیان اینکه از سال ۱۳۸۹ بحث تملک این پروژه آغاز شده و در مجموع ۱۶۹۰ معارض وجود داشت، گفت: از این تعداد معارض ۷۴۹ ملک و ۹۴۱ قطعه نیز زمین بوده که تعداد ۹۷۵ معارض در قالب ۶۹۷ معارض ملکی شامل ملک مسکونی و تجاری، گاراژ، کارخانه، کارگاه و نهاد دولتی و ۲۷۸ معارض زمین رفع شده است.