به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۶،تورج فرهادی شهردار منطقه شش تهران  این پویش را پاسخی به یک ضرورت عینی در فضای اجتماعی تهران دانست و گفت: باتوجه به اسکان تعداد زیادی از شهروندان تهرانی در آپارتمانها و اهمیت یافتن سبک زندگی آپارتمان نشینی و ضرورت بهبود زندگی آنان، طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی با تدوین و اجرای برنامه های سیاستی، ترویجی، آموزشی و تولید محتوا آغاز شد.

وی خاطر نشان کرد: از آنجایی‌که سابقه آموزش از سوی حوزه‌های مختلف از جمله پسماند، آتش نشانی و آموزش مهارت‌های شهروندی و غیره به صورت مستقل انجام شده است، این بار به دنبال آن هستیم تا از طریق ایجاد یک فرآیند متمرکز در کارگروه «ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی» مجموعه آموزش‌های واحدی را برای گروه های مخاطب مختلف از جمله کودکان، نوجوانان، جوانان و زنان و سالمندان ایجاد کنیم

او افزود:پویش ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی با بکارگیری ابزارهای تبلیغاتی و مشوق‌های اجتماعی در راستای تغییر و پایدارسازی رفتار، فعالیت‌های خود را در دو فاز ترویجی و تسهیلگری آغاز شده است

به گفته شهردار منطقه ۶، توجه به مسأله‌ی همسایه‌داری و رعایت حقوق دیگران از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که عدم رعایت آن‌ها باعث بوجود آمدن برخی از مشکلات آپارتمان‌نشینی می‌شود، به همین دلیل آگاهی از فرهنگ آپارتمان‌نشینی یک امر ضروری برای ساکنان این دسته از منازل مسکونی است.

فرهادی اظهار کرد: آنچه مشخص است اینکه بین شهروندی با شهر نشینی تفاوت وجود دارد به عبارتی عبور از شهرنشینی و رسیدن به شهروندی و شهروند شدن یک دوره گذار اجتماعی است 

شهردار منطقه۶ تصریح کرد: در روند اجرای این طرح ائمه مساجد، تسهیل گران مناطق، مدیران محلات، سمن‌ها، دانش آموزان، دانشجویان و سالمندان حضور خواهند داشت

او بابیان اینکه رعایت حقوق شهروندی و اجتماعی حرکتی  به سمت شهر ایده‌آل است افزود: این پویش از ابتدای دی‌ماه آغاز و تا شهریور ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت