به گزارش اکونا پرس،

 به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه۹، پویش سه شنبه های بدون خودرو از جمله برنامه هایی است که به صورت منظم در منطقه۹ با هدف ترویج دوچرخه سواری و استفاده از وسایل حمل و نقل پاک همسو با رویکرد مدیریت ارشد شهری انجام می شود.

در سه شنبه بدون دوچرخه ۲۳دی ماه، مدیران شهری با رکاب زنی در ناحیه دو از خیابان های طالقانی و واشقانی فراهانی با محوریت خدمات شهری و نگهداشت شهر بازدید به عمل آوردند.