به گزارش اکونا پرس،

با یک بررسی جامعه‌‌شناسانه به این نتیجه می‌رسیم که با اقدامات صورت گرفته، میزان زباله کاهش یافته است نه به خاطر کوچک شدن سفره مردم. 

اقداماتی در خصوص پسماندهای حجیم انجام داده‌ایم تا برای دفن به آرادکوه نروند. همچنین سرشاخه‌ها و پسماندهای الکترونیک هم جداگانه بازیافت می‌شوند. 

اقداماتی هم در خصوص تفکیک زباله از مبدأ صورت گرفته و ما غرف بازیافت را در سطح تهران ایجاد کرده‌ایم، این در حالی است که چندی قبل تمام زباله‌ها به آرادکوه می‌رفت.

قبلا حدود 7 هزار و 500 تن زباله داشتیم که در حال حاضر به 5 هزار و 600 تن رسیده است. ما براساس شعار کاهش تولید پسماند حرکت کرده‌ایم و اعتقاد داریم که میزان زباله کاهش پیدا کرده است.