به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومى اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار" شینا انصاری" در این جلسه با بیان اهمیت تعریف پروژه های محیط زیستی متناسب با شرایط منطقه گفت: نقشه راه پروژه های محیط زیستی شهرداری تهران، برنامه سوم توسعه و‌ مصوبات شورای اسلامی شهر تهران هست و بر این اساس پروژه ها در محورهایی همچون پایش آلاینده ها، مصرف بهینه انرژی، توسعه انرژی های تجدیدپذیر، استقرار سیستم نظام مدیریت محیط زیست، بازچرخانی آب و توانمندسازی و‌مشارکت های مردمی در محیط زیست پیش بینی شده اند.

شهردار منطقه بیست تهران در این نشست با تاکید بر اهمیت موضوعات محیط زیستی در سطوح کلان تصمیم گیری بویژه در مورد بارگذاری های جمعیتی افزود: توجه به ظرفیت اکولوژیک در برنامه ریزی های شهری بسیار حائز اهمیت هست چراکه بخش عمده ای از مسائل محیط زیست شهری برخاسته از نبود توجه به ظرفیت برد محیط زیست برای بارگذاری در شهرهاست

افشار در ادامه با اشاره به کار انجام شده درخصوص تکمیل اطلس تنوع زیستی منطقه خاطرنشان ساخت: پروژه های محیط زیستی در اولویت منطقه قرار دارد و می بایست برای کمی سازی پروژه ها و خروجی هایی که نتایج ملموس برای شهروندان و‌مدیران داشته باشد بیش از پیش تلاش نمود.