به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه21، بامداد هفتم بهمن ماه99؛ رضا رجب زاده شهردار این منطقه با همراهی معاونین، مدیران، شهردار و روسای ادارات ناحیه سه ورودی غربی پایتخت با حضور در محله های این ناحیه نسبت به بررسی موارد مرتبط با حوزه نگهداشت شهر، پروژه های کوچک مقیاس، نقاط بی دفاع شهری، وضعیت بوستان ها و ایستگاه های حمل ونقل عمومی پرداختند.

در این بازدید میدانی و رکاب زنی صبحگاهی که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید، رجب زاده شهردار منطقه21 با بیان اینکه مطالبات به حق شهروندان براساس اولویت های اجرایی مورد بررسی و انجام قرار می گیرد، افزود: تمامی تلاش مجموعه مدیریت شهری ورودی غربی پایتخت، افزایش سطح رضایتمندی شهروندی در حوزه رسیدگی به مواردیست که بیشترین تعداد درخواست ها را در زمینه رسیدگی دارند.

در حین این گشت زنی صبحگاهی که با همراهی مدیر و شورایاری محله های ناحیه سه صورت پذیرفت، شهردار و مدیران منطقه21 از نزدیک در جریان کم و کیف وضعیت فعلی محله از حیث مسائل مرتبط با حوزه شهر قرار گرفتند و با شهروندان ساکن نیز صحبت کردند.