به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی سازمان بازرسی؛ شهرام محمدی به همراه مدیربازرسی سازمان مهندسی، سرگروه‌های فنی و عمرانی، مدیران پروژه و جمعی از عوامل اجرائی از مراحل پایانی احداث ورودی غربی زیرگذر گلوبندک و دسترسی به ایستگاه مترو ۱۵ خرداد بازدید به عمل آوردند.

محمدی در این بازدید ضمن تشکر از عوامل دست‌اندرکار پروژه اظهار داشت: باتوجه به تردد و ازدحام جمعیت در این منطقه علی‌الخصوص در هنگام بهره‌برداری از زیرگذر می‌بایست تمهیداتی در جهت افزایش طول عمر مصالح و تجهیزات مصرفی پروژه دیده شود.

معاون فنی و عمرانی سازمان افزود: در این پروژه می‌بایست آلترناتیوهای مختلف جهت ایجاد سبک معماری و نما به منظور پوشش جداره‌ها و دیواره‌ها صورت گیرد. همچنین مهندسی ارزش و قیمت تمام شده نیز توامان مدنظر قرار گرفته تا ضمن تطابق‌پذیری مناسب طرح معماری و بافت سنتی بازار تهران، دوام و زیبایی پروژه تضمین گردد. 

مدیر پروژه زیرگذر گلوبندک نیز با بیان این که مهندسی ارزش در این پروژه وجود داشته و باتوجه به شرایط خاص منطقه و حجم تردد، عرض ورودی غربی زیرگذر افزایش یافته است، ضمن استقبال از موارد یاد شده از لحاظ نمودن تمام موارد در احداث ورودی شرقی خبر داد.