به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی ضمن اعلام خبر فوق افزود: اجرای ستون های میانی و شمع های پیرامونی سازه پارکینگ طبقاتی نیایش به اتمام رسیده و عملیات احداث تیر و دال طبقات در حال پیگیری است.

وی اجرای عملیات خاکبرداری، آرماتوربندی، بتن ریزی و قالب بندی در طبقات منفی 5 و منفی 6 را از دیگر جبهه های فعال کاری در این پروژه ذکر و اضافه کرد: آرماتوربندی و قالب بندی طبقه همکف که دارای کاربری تجاری خواهد بود نیز در دستور کار قرار دارد.

به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، پارکینگ طبقاتی نیایش سازه ای 11 طبقه شامل 9 طبقه پارکینگ در تراز منهای یک و 2 طبقه تجاری در تراز مثبت یک است و طبقات 9گانه پارکینگ در صورت تامین منابع مالی تا پایان سال آتی قابل بهره برداری خواهند بود.

گفتنی است با بهره برداری از این پروژه، فضای موردنیاز برای پارک بیش از 1200 دستگاه خودرو تامین شده و به این ترتیب امکان مراجعه کم‌دردسر شهروندان به پردیس سینمایی ملت، بوستان ملت و بیمارستان قلب شهید رجایی تسهیل خواهد شد.