به گزارش اکونا پرس،

روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ تهران در توضیح  دلایل و روندی که منجر به توقف فعالیت‌های سینما گلریز شده اعلام کرد : سینما گلریز به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن بنای ساختمان و همچنین عدم رعایت دستور‌العمل‌ها و قوانین آتش‌نشانی در وضعیتی خطرناک و ناایمن قرار دارد. 

بر اساس استعلام اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران از سازمان نظام مهندسی استان تهران و پس از استماع گزارش این سازمان و تایید موارد مطرح شده در خصوص نقص‌های فنی و ساختمانی که در گزارش احصا شده است  در نهایت اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران طی درخواستی از شهرداری منطقه ۶ و پس از طرح موضوع در کمیسیون بند ۱۴ ماده ۵۵  و تصویب کمیسیون مربوطه شهرداری منطقه  موظف به  توقف فعالیت این سینما به دلیل ناایمن بودن گردید. 

بر اساس اعلام روابط عمومی شهرداری منطقه ۶  پس از تصویب توقف فعالیت سینما گلریز  ذی‌نفعان سینما پس از اعتراض به این حکم  گواهی تایید بنای ساختمان - از طرف مهندسین سپهر آسمان - را ارائه کردند و  سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نیز مبتنی بر این گواهی مراتب را جهت بررسی به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع داده است. در گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان، مواردی از جمله وجود شکاف، عدم وجود دستگاه‌های مناسب تهویه هوا، عدم رعایت مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان، وجود ترک‌های سازه‌ای در دیواره ساختمان وجود دارد و ساختمان مذکور فاقد سیستم باربر جانبی تشخیص داده شد که  مراتب  آن طی نامه‌ای در مورخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۷ به اداره کل ساختمان و معماری شهرداری تهران اعلام شد. 

در بخش دیگری از گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ تهران  آمده است: ذی‌نفعان با اعمال اصلاحاتی  تاییدیه آتش‌نشانی را اخذ کرده‌اند اما در خصوص عدم استحکام بنا  نظر  کارشناسی اداره کل ساختمان و معماری شهرداری تهران مستند به گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنان اعتبار داشته و با توجه به  سابقه و تجربه حوادثی نظیر پلاسکو و خطرات جانی که ساختمان مذکور برای شهروندان می تواند به دنبال داشته باشد  مراتب به دادسرای ناحیه ۳۷ اعلام شد و پس از بررسی های قضایی با تاکید دادسرا و حضور عوامل انتظامی و جهت پیشگیری از خطر و مخاطره جانی ، فعالیت این سینما متوقف شد.

 لذا لازم به ذکر است با درک دغدغه اهالی فرهنگ و هنر  و هنردوستان و در نظر گرفتن و  تاکید بر سلامت و ایمنی شهروندان ، سینما گلریز در صورت رفع موانع قانونی و اخذ تاییدیه فنی استحکام بنای ساختمان و همچنین رعایت ضوابط مقررارت ملی ساختمان می‌تواند مجددا فعالیت خود را از سر گیرد.