به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، در این نشست معاونان فنی و عمرانی کلانشهرهای کشور ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص تجربیات فنی طرح بهسازی معابر پیاده رو و احداث مسیرهای دوچرخه شهر تهران(به راه)، درباره تدوین شاخص های فنی و عمرانی کلانشهرهای کشور تصمیم گیری خواهند کرد.

تشریح ابعاد فنی و اجرایی پروژه های شاخص عمرانی شهر تهران و نیز بررسی نظام فنی و اجرایی کلانشهرهای کشور از دیگر برنامه های پیش بینی شده در بزرگترین گردهمایی‌ مدیران فنی و عمرانی کشور به شمار می آیند.

گفتنی است معاونان فنی و عمرانی شهرداری های کلانشهرهای کشور، طی سال های متمادی به منظور هم اندیشی و تبادل نظر در حوزه عمران شهری و فراهم ساختن زمینه انتقال تجربیات و درس آموخته های فنی در این گردهمایی شرکت کرده اند. نشست قبلی کمیسیون فنی و عمرانی مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور سال گذشته در اصفهان برگزار شد.